produktionformation

Tremco MS540 Lim & Byggfog

SMP-baserat snabbhärdande kraftigt lim och elastisk fogmassa för in- och utvändigt bruk. Stöt och vibrationsdämpande, söt och saltvattensbeständig. Fogen kan slipas och övermålas med vattenbaserade färger och lacker efter härdning.

Bygg-, verkstads-, VVS industrin. Skepps-, småbåts- , container- , karosseri- , fordons-, och husvagnstillverkning. Fäster mot plåt, glas, plast (testa först), trä, metall, tegel och betong etc. Limning av hörn och vinkelbeslag, lister, skivmaterial, sättsteg vid trapprenoveringar mm. Limning där en elastisk och rörelseupptagande limfog önskas. Fogning och limning där lösningsmedel och isocyanatfria fogar önskas. Fogning där krav ställs på hög slitstyrka t.ex. golvfogar, nåtning av trägolv. Fogning där övermålningsbarhet önskas.    

Fördelar

  • Isocyanat-, ftalat-, lukt- och lösningsmedelsfri
  • Elastisk och slitstark
  • Stöt och vibrationsdämpande
  • Söt och saltvattenbeständig
  • Härdar snabbt och krymper inte
  • Härdar under vatten
  • Slipbar med maskin
  • Godkänd för limning av speglar
  • Uppfyller klass 20 HM